Zakelijk

Maak impact op én met je organisatie

Impact op organisaties

Het maximale halen uit het directieteam, de leidinggevenden en de medewerkers. Een cultuur creëren waarin samenwerken, elkaars kwaliteiten optimaal benutten en ambities realiseren voorop staan. Een organisatie waarin met plezier wordt gewerkt en iedereen gedreven is om te doen wat nodig is. Samen met Home of Impact maak je dat waar.

Organisatie

Strategie

Lencioni

Teamontwikkeling

Voor echt teamwork is onderling vertrouwen een must. Persoonlijke agenda’s moeten dus ondergeschikt zijn aan de teamagenda. Helaas is dat niet altijd de praktijk. Botsende karakters, onbegrip, eigenbelang en conflicten kunnen de functionaliteit en opbrengsten van een team flink belemmeren. Met teamcoaching brengen we de positiviteit en effectiviteit terug in je team.

Door het team als geheel te coachen, krijgen teamleden inzicht in hun eigen gedrag en begrip voor elkaars standpunten. Zo versterk je onderling vertrouwen. Teamleden hoeven het niet met elkaar eens te zijn, zolang er maar respect is, de teamdoelen voorop staan en ze gezamenlijk als één front naar buiten treden. Hoe zij met elkaar en de buitenwereld communiceren is daarbij key. Dat bepaalt in grote mate het succes van de samenwerking. We gaan op een positieve en dynamische manier met deze onderwerpen aan de slag. En natuurlijk is er daarbij ook aandacht voor plezier en verbinding.

Organisatievernieuwing

Je bedrijfscultuur kan organisatievernieuwing flink ondermijnen. De strategie-implementatie verloopt slecht, het effect van LEAN-programma’s is gering of medewerkers komen in een burn-out terecht. Organisaties zijn dan geneigd de strategie te herzien, processen aan te passen of hun personeelsbestand onder de loep te nemen. Maar daarmee blijven de onderliggende oorzaken bestaan. Wantrouwen, een gebrek aan eigenaarschap of onuitgesproken tegenstrijdige belangen. Een gezonde bedrijfscultuur is dus cruciaal voor het succes met je organisatie. Wij helpen je die te creëren.

Home of Impact helpt ook jouw organisatie om een cultuuromslag te realiseren. Het resultaat: gemeenschappelijke agenda’s die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie. Een effectieve en plezierige samenwerking tussen medewerkers. En betere resultaten op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, veiligheidscultuur, verhoogde klantwaarde, kostenbesparing, nieuwe vormen van samenwerking, maatschappelijke impact en duurzaamheid.
We verzorgen interventies, zoals Cultural Values and Norms sessies, MD-trajecten, leiderschapsinterventies, cultuurscans, teamcoaching en groepstrainingen. Plus het programmamanagement van ontwikkeltrajecten.

Strategieontwikkeling en executie

Strategie en executie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch kan het een hele uitdaging zijn deze twee-eenheid tot een goed eind te brengen. Want als je medewerkers de (nieuwe) strategie niet dragen, als zij onvoldoende sturing en richting ervaren, leidt dit altijd tot slechte resultaten. Zelfs als die medewerkers heel goed zijn in de uitvoering!

Tijdens dit traject ontwikkelen we samen met een vertegenwoordiging van jouw organisatie de strategie. We (her)definiëren de richting, markt en het producten- of dienstenportfolio en de interne cultuur, structuur en competenties. Vervolgens starten we de executiefase op, bij voorkeur met (een deel van) dezelfde mensen. In dit stadium nemen we een begeleidende rol op ons. Zo wordt de implementatie door jullie eigen mensen gedragen en verloopt de overdracht van programma naar operatie zo natuurlijk mogelijk.

Teamontwikkeling met Lencioni

Vertrouwen is het fundament van een gezond team. Daarin waarderen collega’s elkaars kwaliteiten en is de meerwaarde van onderlinge verschillen zichtbaar. Het is een omgeving waarin mensen van elkaar kunnen en willen leren.

Het Lencioni-model is een stevige basis voor teamontwikkeling. Het toont de voordelen van samenwerken op basis van vertrouwen en maakt daarnaast de gevolgen van het ontbreken van vertrouwen inzichtelijk. Door te werken aan vertrouwen ontstaat er ruimte voor gezonde conflicten, betrokkenheid bij het team, verantwoordelijkheid en resultaat.

De coaches van Home of Impact zijn gecertificeerd Lencioni-teamcoach en verzorgen digitale teamscans. Hiermee leggen we de uitdagingen van jouw team op de vijf verschillende vlakken bloot. Deze input vormt de basis voor een op maat gemaakt teamontwikkelingstraject, dat je team inzichten geeft en verder helpt. Zodat zij straks sámen echt impact maken.