Zakelijk

Maak impact in én met je organisatie
Chat via whatsapp

Organisatieontwikkeling met impact

Het maximale halen uit het managementteam, de leidinggevenden en de medewerkers. Een cultuur creëren waarin samenwerken, elkaars kwaliteiten optimaal benutten en ambities realiseren voorop staan. Een organisatie waarin met plezier wordt gewerkt en iedereen gedreven is om te doen wat nodig is. Samen met Home of Impact maak je dat waar.

Benieuwd naar de ervaringen van anderen? We brengen je graag in contact met een van onze klanten, zodat je uit eerste hand hoort hoe wij hen hebben begeleid.

Team ontwikkeling

Leadership team

Cultuur & leiderschap

DISC & Lencioni

Teamontwikkeling

Voor echt teamwork is onderling vertrouwen een must. Persoonlijke agenda’s moeten ondergeschikt zijn aan de teamagenda. Helaas is dat niet altijd de praktijk. Botsende karakters, onbegrip, eigenbelang en conflicten kunnen de effectiviteit en productiviteit van een team flink belemmeren. Met teamontwikkeling brengen we de positiviteit en focus terug in je team.

Met maatwerk teamontwikkeling krijgen teamleden inzicht in hun eigen gedrag en begrip voor elkaars standpunten. Dit versterkt het onderlinge vertrouwen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang er maar respect is, de teamdoelen voorop staan en jullie als één front naar buiten treden. Hoe jullie met elkaar en de buitenwereld communiceren bepaalt in grote mate het succes van de samenwerking.

We gaan op een positieve en dynamische manier met elkaar aan de slag. En natuurlijk is er ook aandacht voor plezier en verbinding binnen het team. Afhankelijk van de vraag maken we gebruik van beproefde modellen zoals Lencioni en DISC.

Benieuwd hoe wij jullie team kunnen versterken? Wij helpen graag om van jullie groep een hecht en effectief team te maken.

Leadership team

Succesvol ondernemen begint met een sterk managementteam of directieteam, dat vol energie de koers van de organisatie bepaalt. Een leiderschapsteam dat zich committeert aan de organisatiedoelen, een effectieve bedrijfscultuur creëert en het maximale uit de samenwerking haalt. In de praktijk zien we helaas vaak het tegenovergestelde:

  • Teamleden die hun eigen afdelingsbelang (onbewust) vooropstellen.
  • Meetings die moeizaam verlopen, met veel afleiding en focus op het winnen van discussies in plaats van het verkennen van verschillende perspectieven.
  • Wantrouwen in elkaars capaciteiten bemoeilijkt het benutten van elkaars kwaliteiten.
  • Afspraken niet nakomen en elkaar hierop niet aanspreken.
  • Het team acteert niet als één collectief naar de rest van de organisatie, met als gevolg geklaag over het team en een excuus om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het plezier ontbreekt.

We hebben een aanpak ontwikkeld die bedrijfskundige methodieken, gedragstheorieën, methodes vanuit onze post-HBO leergang en leiderschapsmodellen combineert. We starten met het individu en geleidelijk werken we toe naar het collectief.

Benieuwd hoe jullie leiderschapsteam een grote stap kan zetten?

Cultuur en Leiderschap

Een krachtige bedrijfscultuur en inspirerend leiderschap vormen het hart van elke succesvolle organisatie. Ze zorgen voor een omgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen, samen streven naar uitstekende resultaten en talenten optimaal worden benut.

Organisaties neigen vaak naar het aanpassen van strategieën, processen en structuren als het minder goed gaat. Maar echte verandering begint bij het onderzoeken van het eigen gedrag en leiderschap. Zonder deze verschuiving blijft zelfs de meest doordachte strategie zonder effect.

Het goede nieuws? Organisatiecultuur is te beïnvloeden. Het vergt inzet en commitment van de top en een aanpak die de unieke kwaliteiten en het potentieel van de organisatie benut. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol. Daarom zien wij leiderschapsontwikkeling als een integraal onderdeel van cultuurontwikkeling.

Onze aanpak combineert de sterke punten van de huidige cultuur met een visie voor de toekomst. Samen met de sleutelfiguren in de organisatie creëren we een op maat gemaakt programma, waarin we verschillende interventies combineren. Kernwaarden, leiderschapsontwikkeling en effectieve communicatie staan hierbij centraal.

Nieuwsgierig hoe een programma voor jullie organisatie eruit kan zien?

DISC & Lencioni

Je wilt met je team resultaten boeken, slim werken en een veilig, inspirerend klimaat creëren. Een omgeving waarin teamleden zichzelf kunnen zijn en elkaar moeiteloos aanspreken. Als gecertificeerde DISC- en Lencioni-teamcoaches gebruiken we deze beproefde modellen regelmatig als kapstok voor teamontwikkeling en organisatieverandering.

We bieden digitale assessments en teamscans aan. De input vormt de basis voor een op maat gemaakt ontwikkeltraject, dat je team inzichten geeft en verder helpt. Zodat jullie straks sámen echt impact maken.

Benieuwd hoe gedrag en communicatie binnen jouw team werkt? DISC is een ideale tool om dit te ontdekken. Het biedt een helder beeld van unieke kwaliteiten én valkuilen binnen je team. Zijn alle stijlen optimaal vertegenwoordigd? Welke rol pak jij in het team en past deze bij je? Meer onderling begrip leidt tot meer werkplezier en fijnere samenwerking met je collega’s.

Ontdek de kracht van de Piramide van Lencioni – een eenvoudige maar krachtige tool voor het bouwen van een sterk team! Door vertrouwen, conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten in balans te brengen, kan jouw team het volledige potentieel benutten. Dit leidt tot effectievere samenwerking en betere prestaties.